Vyhľadať Vašu lokalitu

Registrácia pizzérie


Chcete ponúkať Vašu pizzu online?

Stačí Vám počítač, alebo smartphone pre príjem objednávok. K úspešnému predaju Vašej pizze stačí:
  1. odoslať tento formulár
  2. naplniť zoznam ponúkanej pizze a údaje o pizzérií podľa inštrukcií v prijatom e-maile
  3. požiadať o aktiváciu
Prečo ponúkať pizzu u nás?
  1. žiadne zmluvy
  2. žiadna viazanosť
  3. žiadne poplatky za používanie portálu
  4. možnosť kedykoľvek vyradiť z portálu
  5. platíte len dohodnutú províziu za nestornované objednávky ( viac tu )


Názov pizzérie *
Kontaktná osoba *
Kontaktný telefón *
Kontaktný email *
Súhlasím s obchodnými podmienkami